VEDTEKTER FOR
RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 18. februar 2004, med senere
endringer 25. april 2005, 9. april 2013, 6.mai 2015 og 8.mai 2021.


Vedtekter Rustadterrassen Borettslag – 08052021