KOMITEER

Grøntkomiteen er gitt er særskilt ansvar for å ivareta grøntområder og beplanting i borettslaget og beboer Marita Alverhøy har påtatt seg vervet

Styret setter stor pris på den frivillige og ulønnede innsatsen medlemmene har påtatt seg.
Hvis andre ønsker å være med så ta kontakt med styret på e-postadressen rustadterassen@styrerommet.no

Valgkomiteen i borettslaget består i 2021/2022 av:
Turid Krane
Tai Anh Tran