Ferdigbefaring og vask av p- kjeller.

Hei alle sammen,  

Rehabiliteringsarbeidene går mot slutten og det vil bli gått en ferdigbefaring av disse arbeidene torsdag 24. juni.  

Som en avslutning på arbeidene vil Bygårdservice AS foreta vask av gulv og vegger torsdag 8.juli. For siste gang dette året (forhåpentligvis) må garasjen være tømt for biler og alle plasser SKAL være ryddet. Siden det nå har pågått mye støvende arbeider er det spesielt viktig denne gang at ikke noe blir stående igjen, som dekk etc. på gulvene

misinformation) viagra kaufen ohne rezept köln • Office Intracavernosal Injection Tests.

Sexual intercourse withPerformance anxiety canadian viagra.

and their partner• Office Intracavernosal Injection Tests cialis otc usa.

. Hvis Bygårdsservice må flytte gjenstander etc, vil den enkelte bruker av plassen kunne bli stilt ansvarlig for dette. Husk også på at når veggene spyles så vil også det som henger på veggen bli utsatt for vann/ fukt.  

Det forventes å bruke hele dagen til denne jobben, som deles opp i øvre og nedre plan og ca tider blir som følger: Øvre plan, kl. 08.00 – 13.00. Nedre plan, kl. 13.00 – 17.00. Vaktmester vil som vanlig henge opp varsling om arbeidene på dører og porter.  

Styret vi ellers ønske dere alle en riktig god sommer. Skulle det være noe, kan styret nås som vanlig på epost: styret@rustadterrassen.no eller på rustadterassen@styrerommet.no. Begge adressene går like greit 🙂  

MVH Styret.

Kort status rapport pr. 3. juni

På øvre plan kan det parkeres igjen fra i morgen lørdag. Det gjenstår noen mindre arbeider her og der, men vi er glade for at det meste er utført og at alle p-plasser igjen blir tilgjengelige.

Info garasjer 28.mai

NEDRE PLAN

Overflatebehandlingen vil bli ferdigstilt i løpet av dagen i dag, fredag 28.mai. Det betyr at plassene her kan benyttes igjen fra i kveld. Det hadde vært fint om man de første timene prøvde å unngå kjøring på flatene som akkurat er overflatebehandlet.

I og med at vi nå stenger øvre plan er det fint om så mange som mulig igjen bruker plassene sine her, slik at gateparkering blir noe enklere «for resten av gata»  🙂

ØVRE PLAN

Som tidligere varslet vil øvre plan stenges fra og med fredag den 28/5 på ettermiddagen. Planlagt «gjenåpning» er mot neste helg.

RENGJØRING AV P-ANLEGGET

I etterkant av arbeidene vil vi måtte foreta en rengjøring av anlegget. Maling og overflatebehandling trenger litt tid til å få tørke/sette seg. Det er pr i dag ikke satt av noen datoer til dette, men vi håper å få til dette ganske snart.

RØDMALTE, OG OVERFLATEBEHANDLEDE FELTER

Bak rødmalte felter og behandlede felter ved veg og gulv er det innstøpt ledninger rett bak overflaten. DET ER DERFOR IKKE TILLATT Å BORE HULL PÅ DISSE STEDENE. DET VIL ETTERHVERT KOMME OPPSLAG I GARASJENE OM DETTE.

Garasje info 22.mai

Videre fremdrift for arbeidene som nå nærmer seg en sluttfase:

Det skal nå legges belegg på alle relevant overflater. Arbeidet har begynt på noen steder der dette har latt seg gjøre. Det som blir viktig for dette arbeidet fremover er at vi ikke får inn fukt på gulvene.

Det er spådd mye regnvær de nærmeste dagene og bilene drar med seg mye fuktighet inn på garasjegulvene. Vi må derfor stenge av hele garasjeplanet litt i forkant og mens arbeidene pågår.

Det blir litt kort varsel for nedre plan, men vi håper og tror at dette går bra siden det ikke er mange bilene som har stått parkert der den siste tiden.

NEDRE PLAN

Fra og med i morgen formiddag søndag 23/5, a. kl.12.00 vil garasjeporten bli stengt. Det vil si at alle biler må være ute innen kl.12.00. Da stenges strømmen til porten slik at denne ikke skal kunne åpnes for andre enn de som skal arbeide der inne.

Nedre plan vil være stengt hele uke 21, og vi satser på at det kan åpnes igjen den 29/5.

ØVRE PLAN

I neste uke begynner de å slipe de arealer som skal behandles. Sliping vil bli utført der det er tilgang, altså på de steder man kommer til, hvor det ikke står biler parkert. Støv fra disse arbeidene vil være begrenset men kan ikke unngås helt.

Hele øvre plan vil bli stengt fra og med fredag den 28/5 på ettermiddagen. Porten her vil da bli satt strømløs slik at den ikke kan brukes. Planlagt «gjenåpning» vil være lørdag 5.juni.

BOD AREALER:

Har du od i et av de andre byggene enn din leilighet, har det vel vært vanlig å gå gjennom garasjen for å komme seg dit. I den perioden det enkelte garasje plan er stengt oppfordrer vi dere til å ta en annen vei i denne perioden. Det vil bli hengt opp en plakat på dørene ved trapperommet med et varsel om dette. Plakaten ligger som vedlegg til her:

Varsling garasjen stengt

Styret.

Oppdatering garasjer pr 8. mai.

Da har enda en uke gått og vi har litt ny informasjon:

Øvre plan:

Rundt de tre søylene ved plassene 53-54, 59 og 60 er asfalt belegget blitt skåret bort. Tirsdag til uken, 11 mai, vil disse feltene bli støpt igjen.

Nedre plan:

Plass 1-18 + nr. 50 kan nå benyttes til parkering.Plass

19-35 kan parkere på sine plasser fra ettermiddagen tirsdag 11 mai.

Plass 36-49 vil være ferdig med mur og pussarbeider i løpet av uke 20

Etter hvert skal som kjent alle overganger mellom vegg/søyler og gulv påføres et tett «belegg» for å hindre at saltvann etc. trenger seg inn i underliggende betongkonstruksjoner. På alle steder hvor det er støpt inn metalltråder skal det også legges striper med belegg. Dette for å tette betongen, samt også for å markere at her kan det ikke bores eller utføres andre betong arbeider. Vask/spyling av garasjene vil jo også måtte gjøres.

Vi har ikke helt oversikt pr i dag over når dette skal utføres, eller i hvilken rekkefølge dette blir utført, men senest i løpet av uke 20 vil disse planene være klare.

MVH

Styret.

Status rehab pr.2.mai

Hei.

Da har ei ny uke gått og arbeidene går fremover. Noen steder tar det litt lenger tid enn planlagt og andre steder går det raskere enn opprinnelig antatt. Summen gjør vel at vi er sånn noenlunde i rute. Vi ser jo at noen av plassene blir «okkupert» over lengre tid enn andre, og vi håper på forståelse for dette. En ting er vi vel enige om alle sammen, at det skal bli godt å få dette overstått, slik at alt kommer tilbake til normalen 🙂

Kommende periode for første del av arbeidene ser slik ut:

ØVRE PLAN :

Hele planet kan benyttes.

NEDRE PLAN :

Plassene 1-18 + nr 50, her blir det liten aktivitet og plassene kan brukes.

Plassene 19-35, her jobbes det på de fleste plassene, antatt frem til 11 mai.

Plassene 36-49. Plassene vil bli berørt fremover i en god stund. Alle biler må være ute på dagtid, og det vil på flere av plassene ikke være mulig å parkere på kveld/ natt. Vi regner med at dette vil være statusen i store deler av mai mnd.

18. mai har vi nytt byggemøte og ny oppdatering vil komme i etterkant av dette. Skulle det bli endringer underveis vil dette varsles her.

I etterkant av nå pågående støyende- støvende og murende arbeider vil det som nevnt på begge planene, bli påført et belegg på alle overganger mellom vegg/ søyler og gulv.

Til slutt håper vi dere alle får en fin vår måned og en så fin 17. mai feiring vi kan få til i disse covid tider.

Styret.

Status rehab garasjer pr. 24.april

ØVRE PLAN:

Plassene 73-74, 90-91 og 99-100 vil bli berørt av arbeider onsdag og torsdag 28.-29.april. Plassene skal derfor ikke benyttes disse to dagene. Som nevnt tidligere vil disse arbeidene medføre en del støv i hele etasjen.

NEDRE PLAN:

Plassene innerst, 1-18 som har vært avstengt en stund, er nå åpnet for bruk. Plass 50 vil bli avstengt noen dager til da det her pågår en del ekstra arbeider i taket over p-plassen.

For plassene 19-35 er det uforandret, arebidene forventes pågå frem til og med fredag 7.mai.

Plass 36-49. Her er oppstart satt til 26.april, men siden de fleste plassene har stått tomme, har en del arbeider allerede blitt utført

For øvrig viser vi til siste status av 17.april.

Hilsen oss i styret i Rustadterrassen brl.

Informasjonen gjelder løpende inntil ny formidles.

Status garasjer pr. 17.april

ØVRE PLAN:

Hele dette planet kan brukes fremover. Det er kun ved tre søyler (6 p-plasser) vi må slisse opp i betongen og finne armering. Vi avtaler nærmere med dere når dette arbeidet skal startes opp. Plassene som vil bli berørt er: 73-74, 90-91 og 99-100. Eller kan alle andre plasser benyttes fremover. Som tidligere nevnt vil disse arbeidene medføre en del støv i hele etasjen.

NEDRE PLAN:

De innerste plassene (Del 1) som pr i dag er «innestengt» bak presenning grunnet fyring, vil også kommende uke bli avstengt. Dette gjelder da plassene 1-90 + nr.50. Vi regner med at disse kan benyttes igjen fra lørdag 24.april.

Del 2 plass 19-35. Her vil arbeider pågå fremover og plassene kan brukes igjen lørdag 8.mai.

Del 3 plass 36-49. Her er det blitt utført noen arbeider om dagen på tomme plasser. Fra og med 26.april vil alle plassene bli berørt, slik at biler også må stå ute fra kl.07.00 om morgenen.

GENERELT:

Vi ser vel alle at det blir mye støv av disse arbeidene. Husk igjen at støvet må spyles/vaskes bort og ikke børstes bort. Hvis du vil unngå støvete bil så parker den ute mens arbeidene pågår.

Når alle betongarbeider er utført vil det på alle overganger mellom vegg og gulv bli påført hulkil/tett membran. Varsel om dette vil komme ut i god tid før arbeidene igangsettes.

Vil til slutt takke for at biler blir flyttet til rett tid og at dere alle er tålmodige med oss 🙂

Hilsen oss i styret i Rustadterrassen brl.

07.04.2021 – Siste nytt vedrørende garasjerehab

Hei,

Påsken er over og arbeidet har startet opp igjen i p-kjellerne.

For de to første delene av garasjen, plassene 51-68 i øvre del og 1-18 er ting uforanderet. På øvre plan kan det parkeres som vanlig fremover, mens det i nedre plan fortsatt vil være helt stengt. Som nevnt, skyldes dette for lav temperatur i betongen slik at herding av ny reparasjons-mørtel går sakte. Her har vi satt på oppvarming for å øke hastigheten, men vi må nok dessverre påregne noen dager til før plassene igjen kan tas i bruk.

På øvre plan har det de siste dagene pågått og det pågår fortsatt prøvetaking av søyler ved plassene 69-85. Her venter vi på disse prøveresultatene som skal analyseres i laboratorium før vi setter i gang ytterligere arbeider. Det kan parkeres som vanlig på disse plassene noen dager fremover.

På nedre del plassene 19-35 vil det pågå arbeider for fullt fremover, men det kan pr nå parkeres på kveld og natt. Viktig å passe på at plassene står tomme mens arbeidene pågår på dagtid.

Det må påregnes mye støv i luften for hele nedre plan og også noe i det øvre plan i tiden fremover. Støvet bør spyles vekk og ikke børstes bort, da det fort kan skade lakk/vinduer ved uforsikrig håndtering.

Ny info eller videreføring av denne, formidles i løpet av fredag/lørdag.

27.03.2021 – Status garasjerehab. inn i påsken

I disse corona tider er mye som er annerledes for oss, og vi vet at mange er engstelige og litt redde for dette viruset som «plager» oss for tiden. Heldigvis har ikke styret så langt fått noen informasjon om spesielle/ alvorlig hendelser i vårt borettslag, så derfor vil styret først og fremst ønske dere alle en meget god påske.

Det er også flott for oss å se, at det selv med litt startproblemer, har fungert godt med flytting av biler. Først litt hit så litt dit og deretter tilbake igjen :-), men heldigvis har det gått bra så langt og vi har kommet oss godt igjennom den første tiden. Ser også at dere hjelper hverandre innbyrdes så godt det lar seg gjøre, og det er flott.

Det er ikke like lett å informere om alt til rett tid, det dukker opp noe litt uforutsett, vi må gjøre ting i litt annen rekkefølge enn vi først hadde tenkt osv. Så derfor blir vi innimellom litt sene med å fange opp disse detaljene og med det kommer info’en litt sent ut. Som i dag, da det først i går ettermiddag ble klart at bilene kan flyttes tilbake på det øvre plan fra og med i dag/ går kveld. Men alt i alt går arbeidet fremover og uten de helt store problemene så langt. Frem til nå har vi heldigvis ikke fått meldinger om ekstra kostnader. Vi kommer til å øke våre strømkostnader i perioden pga. oppvarming etc. , men her er jo våren i anmarsj, så dette tenker vi går helt som etter planen.

Så litt ren info om det som skjer fremover:

Alliero kommer til å jobbe frem til onsdag 31/3, deretter blir det påskeferie.

Som sagt, så kan bilene flyttes tilbake til plassene 51-68 på øvre plan. Det skal senere påføres et belegg i overgangen gulv/vegg, men det antar vi først vil skje når vi har kommet litt lenger ut i prosessen og det blir litt varmere i været. Da vil det igjen bli en kort runde med flytting av biler 🙂

Når det gjelder nedre plan og plassene 1-18, er det nå påsatt varme for at reparasjons massene skal tørke/ herde fortere. Disse plassene vil derfor være utilgjengelig frem til rett over påske. Arbeidene her vil også fortsette noen dager etter påsken. Det er mulig vi kommer med litt mer informasjon onsdag 31/3, hvis vi har noe nytt å meddele.

Sist varslet vi at arbeidene på del 2, plassene 19-35 nedre plan og 69- 85 på øvre plan med tenkt oppstart 25/3, ble utsatt til etter påske. Her ser det ut til at arbeidene vil starte opp rett etter påsken med oppstart på morgenen 6. april. Styret håper at vi kan få litt mer detaljert informasjon i løpet av kommende uke, slik at vi kan si litt mer om hvordan de vil starte opp på denne delen av prosjektet. Men vi tror det er lurt at alle forbereder seg på tanken at bilene må være ute på dagtid den første tiden.

Hvis vi har noe nytt å meddele, vil det komme onsdag/ torsdag til uken, men frem til da håper jeg at vi alle får en fortsatt coronafri og herlig påske.


PS. Minner dere om den digitale generalforsamlingen som vil starte opp fra 3. mai. Info skriv om dette har dere fått pr.post/e-post og den er nå også lagt ut på Vibbo.

Det jobbes i kulissene med å finne medlemmer etc. til neste års styre og komiteer. Lasse og Turid holder en hånd rundt dette, så fint om noen kan melde seg til tjeneste for det flotte borettslaget vårt 🙂

Styret.

18.03.2021 – Del 2 får utsatt oppstart til etter påske

Oppstarten av arbeidene har tatt litt lengre tid enn antatt da vi har møtt på noen utfordringer i måten vi skal angripe arbeidene. Utfordringene går på det å komme til armeringsstålet inne i dekkene. Hullene som må meisles ut blir litt større enn antatt og det må utføres litt annerledes enn vi først antok. Vi må antageligvis også sørge for litt oppvarming av del 1 slik at støp etc. skal tørke/ hefte på en sikrere og bedre måte. Dette kan medføre at det blir endringer på hvor og når det kan parkeres på plassene i nedre plan (1-18 + 50) i forhold til tidligere informert.

Det er tidligere varslet at forarbeider på del 2, som inneholder plassene 19-36 nedre plan og plassene 69- 85 i øvre plan, skulle starte opp 25. mars. Dette arbeidet blir utsatt til etter påske.

Vi vil holde dere informert fortløpende, og det vil hver fredag bli lagt ut ny info om arbeidene.

Ellers oppfordrer vi igjen til at alle samtykker til at informasjon kan gis digitalt, det vil lette arbeidet for både styret og OBOS. Samtykke kan gis enkelt ved å henvende seg enten direkte til OBOS eller til styret. Dette vil gjøre det enklere når man skal delta på årets generalforsamling, som også i år blir avholdt digitalt, første delen av mai måned.

18.03.2021 – Bruk av gjesteparkering

Etter styrevedtak i går kveld har vi i dag orientert P-service om at vi rehabiliterer garasjer. På grunn av dette vil vi tillate våre beboere å parkere på gjesteparkeringen, fra og med i dag og ut juni måned.

Utdrag fra våre vedtekter pkt.4-3: Det er i dag åtte gjesteparkeringsplasser tilgjengelig i borettslaget. Styret står fritt til å regulere dette antallet etter vurdering av behov.

Alle biler må ha gjesteparkeringskort synlig i frontruten. Det er ikke ment at plassen skal brukes som en permanent parkeringsplass for den enkelte bil, men kunne disponeres av alle

Styret Rustadterrassen borettslag

Informasjonsskriv vedrørende garasjerehabilitering

Info garasjerehab uke 1, 1 – 16 mars

Info- og framdriftsplan for garasje arbeider våren 2021

Fremdriftsplan med informasjon om hva som skal gjøres når