BRANNVERN

Det er slått opp branninstruks i alle blokkene ved utgangsdør. Styret ber om at beboere gjør seg kjent med denne for å vite hvordan man skal opptre ved brann og ved brannalarm.

I tillegg til branninnstruksen er det også annen informasjon som beboere må være kjent med. Nedenfor følger informasjon om installasjoner i borettslaget og hvordan brannvern i borettslaget er planlagt.

Brannalarmanlegget:
Det finnes et sentralt brannalarmanlegg i borettslaget. Dette er ikke koplet mot brannvesenet så de må varsles på telefon 110 ved brann eller røykutvikling. Når brannalarmklokkene ringer er det et varsel om at beboer skal evakuere.

I fellesområder er det montert røykvarslere og håndmeldere ved utgangsdører. Røykvarsler i leilighet er ikke koplet mot brannalarmanlegget. Det er også montert følere på sprinkleranlegget som vil utløse brannalarmanlegget hvis dette blir aktivert.

Brannalarmanlegget må aldri avstilles hvis det er brann eller røykutvikling i borettslaget. Det er bare brannvesenet som har myndighet til å avstille brannalarmen i et slikt tilfelle. Brannalarmanlegget kan avstilles når mer enn en person med SIKKERHET vet om feilårsaken til en utløst brannalarm (anlegget vil gå i alarm igjen hvis detektoren gir ny alarmmelding).

STYRET SKAL ALLTID VARSLES VED BRANNALARM OGSÅ VED FEIL OG FALSK ALARM. 

Leilighetene:
Leilighetene er egne brannceller og skal kunne motstå brann i lengre tid
.

Ytterdør til leiligheten er klassifisert til å motstå brann i minimum 60 minutter. Hver leilighet er beskyttet med sprinkleranlegg som utløses av varme.

Evakueringsvei er ut i trapperommet. Hvis det ikke er mulig å evakuere i trapperommet er evakueringsvei til veranda hvor brannvesenet vil bruke stigebil.

Det er montert brannslange og røykvarsler i hver leilighet. Det er beboers ansvar at disse er montert riktig og iorden. Røykvarlseren varsler kun lokalt i leiligheten og utløser ikke brannalarmanlegget i resten av borettslaget. Ved brann i egen leilighet skal brannalarm i borettslaget utløses manuelt med håndmelder hvis ikke brannalarmen allerede er utløst automatisk
. Ved brann må brannvesenet varsles på telefon 110.

Sprinkleranlegg:
Alle leiligheter har sprinkler i alle rom (utenom bad)

Status upon viagra kaufen addressed..

As a result of the distortion and dilatation of the hepatocytes and their central vein, the haematopoietic function of the liver may have been highly affected as a result of probable toxic effect of Sildenafil citrate. viagra no prescription – hypogonadism.

traditions, ethnicity and socio-economic conditions and also cialis prescription Additionally, such factors as (1) ease of administration, (2).

. Disse utløses av varme. Hvis en sprinklerventil utløses vil også brannalarmen bli utløst
. Det finnes stoppekran for sprinkleranlegg i alle tre bygg. Sprinklerstoppekran skal alltid stå i åpen stilling

They include intracavernosal injection therapy, cialis – hypogonadism.

.

DET ER STRENGT FORBUDT Å STENGE SPRINKLERANLEGGET.

Hvis sprinkleranlegget er utløst ved et uhell kan det stenges for å forebygge ytterligere vannskader
. Stoppekran er tilgjengelig for beboerne og er plassert:

  • I bygg 4 – i bøttekott i nedereste etasje ved utgang til garasje. Rommet er merket med skilt. Beboere har nøkkel til rommet.
  • I bygg 6 – i bodområde i underetasje hvor dør er skiltet med sprinkleranlegg. Beboere har nøkkel til rommet.
  • I bygg 8 – i nederste garasje.

Trykksettingsvifter:
I trapperommet er det trykksettingsvifter som utløses ved alarm. Disse blåser overtrykk i trapperommet for at røyk skal holdes borte fra evakueringsveien. Trykksettningsviften lager støy, men det er helt trygt å bevege seg i trapperommet selvom viften går.

Heiser:
Ved brannalarm går alle heiser i brannmodus. Det betyr at de automatisk kjører ned til etasjen med utgangsdør og vil være utilgjengelige for andre enn brannvesenet.

Hvis beboere har spørsmål eller ønsker en instruksjon bes de ta kontakt med styret.