Styret består av følgende personer

Tronn Bråten
Styreleder
918 52 426 / tronn.braten@bby.oslo.kommune.no

Lasse Stig Johansen
Styremedlem
907 39 891 / lasse.johansen@bsn.oslo.kommune.no

Trude Evensen
Styremedlem
402 48 121/trude.eriksen@outlook.com

Aasmund Engen
Varamedlem
482 40 553 / aasmengen@hotmail.com

Kerstin Margareta Bang
Varamedlem
482 81 754 / kmbang@hotmail.com


Skriftlige henvendelser til Styret gjøres enkelt til rustadterassen@styrerommet.no